Poradnia Wągrowiec

Pracownia RTG i USG Wągrowiec

Pracownia RTG i USG Wągrowiec zaprasza na badania diagnostyczne.

Prowadzimy pełną diagnostykę RTG.

Wykonujemy USG jamy brzusznej, węzłów chłonnych, tarczycy oraz Doppler żył i tętnic kończyn dolnych.

Pracownia RTG

W pracowni RTG i USG Wągrowiec wykonujemy pełną diagnostykę RTG.

Badanie RTG (radiografia) to jedna z najczęściej wykonywanych procedur obrazowych w medycynie. Wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie do uzyskania obrazów wewnętrznych struktur ciała, takich jak kości, narządy wewnętrzne czy stawy. Badanie RTG jest użyteczne w diagnostyce wielu różnych schorzeń i urazów.

 • Cel badania.  Badanie RTG jest wykorzystywane do diagnozowania różnych stanów medycznych, takich jak złamania kości, zwichnięcia stawów, infekcje, guzy, kamienie nerkowe, choroby płuc, i wiele innych. Jest również stosowane w monitorowaniu postępu leczenia oraz kontroli wyników operacji.
 • Promieniowanie rentgenowskie. W trakcie badania RTG pacjent jest narażony na promieniowanie rentgenowskie, które przechodzi przez jego ciało i jest absorbowane w różnym stopniu przez tkanki. To powoduje, że na filmie rentgenowskim pojawiają się jasne obszary, gdzie promieniowanie jest mocno pochłaniane, na przykład w kościach oraz ciemne obszary, gdzie promieniowanie przechodzi swobodnie, na przykład przez tkanki miękkie.
 • Przygotowanie do badania. W większości przypadków badanie RTG nie wymaga specjalnego przygotowania. Pacjent może być proszony o zdjęcie biżuterii i metalowych przedmiotów, które mogą zakłócać obrazowanie. W przypadku ciąży, należy o tym poinformować lekarza przed wykonaniem badania, aby ten ocenił ryzyko i konieczność użycia dodatkowych zabezpieczeń.
 • Przebieg badania. Pacjent jest umieszczany w odpowiedniej pozycji na stole rentgenowskim, a radiolog wykonuje zdjęcia z określonych kierunków. W niektórych przypadkach pacjent może być poproszony o utrzymanie danej pozycji przez kilka sekund.
 • Bezpieczeństwo. W celu minimalizacji narażenia na promieniowanie rentgenowskie, technik radiologiczny stosuje odpowiednie środki ochrony, takie jak ołowiane fartuchy i osłony. Dawkę promieniowania dostosowuje się do rodzaju badania i potrzeb diagnostycznych.
 • Wyniki badania. Wyniki badania RTG są oceniane przez lekarza radiologa, który interpretuje obrazy i sporządza raport diagnostyczny. Lekarz kierujący pacjenta na badanie RTG otrzymuje te wyniki, które służą do postawienia diagnozy lub oceny stanu zdrowia pacjenta.
  pracownia RTG Wągrowiec

  Szkodliwość badania RTG

  Działanie promieniowania rentgenowskiego polega na jonizacji atomów i molekuł w organizmach żywych, co może uszkadzać DNA i inne składniki komórek. Wysokie dawki promieniowania mogą zwiększać ryzyko wystąpienia nowotworów. Nieprawidłowe zastosowanie lub nadmierna ekspozycja na promieniowanie może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.

  W placówkach Medicus-Bonus wszystkie aparaty RTG mają regularne przeglądy, dzięki czemu nasi pacjenci narażeni są na minimalną, przewidzianą w przepisach, dawkę promieniowania.

  USG Doppler żył i tętnic kończyn dolnych

  Badanie USG Doppler żył i tętnic kończyn dolnych to specjalistyczna odmiana ultrasonografii, która skupia się na ocenie przepływu krwi w naczyniach krwionośnych w nogach, czyli tętnicach i żyłach kończyn dolnych. Jest to bardzo przydatna procedura diagnostyczna, która pomaga w identyfikacji problemów związanych z przepływem krwi, takich jak zakrzepica, zwężenie naczyń czy inne zaburzenia krążenia.

  Głównym celem badania USG Doppler żył i tętnic kończyn dolnych jest ocena przepływu krwi w naczyniach krwionośnych w nogach. Może być stosowane w celu diagnozowania różnych schorzeń naczyniowych, takich jak zakrzepica żył głębokich, miażdżyca tętnic, zespół cieśni nadgarstka, czy ocena naczyń przed ewentualną interwencją chirurgiczną.

  Podczas badania USG Doppler, lekarz flebolog nakłada na skórę żel, który pomaga w przewodzeniu fal dźwiękowych. Następnie sonda ultrasonograficzna jest przesuwana po powierzchni skóry w obszarze badania. Ta metoda pozwala na monitorowanie przepływu krwi w czasie rzeczywistym oraz rejestrację dźwięków Dopplera, które są generowane przez przepływ krwi.

  Badanie USG Doppler umożliwia ocenę przepływu krwi w naczyniach krwionośnych, identyfikację ewentualnych zwężek, zakrzepów, czy innych nieprawidłowości w przepływie krwi. Jest to szczególnie przydatne w diagnostyce zakrzepicy żył głębokich czy miażdżycy tętnic.

  Badanie USG Doppler żył i tętnic kończyn dolnych jest nieinwazyjne i bezpieczne. Pomaga w ocenie stanu naczyń krwionośnych i przepływu krwi w nogach, co jest istotne w diagnostyce i monitorowaniu schorzeń naczyniowych oraz planowaniu odpowiedniego leczenia.

  pracownia USG Doppler Wągrowiec

  USG jamy brzusznej

  Ultrasonografia jamy brzusznej, często nazywana USG brzucha, to nieinwazyjne badanie obrazowe wykorzystujące fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości do tworzenia obrazów narządów w jamie brzusznej. To powszechnie stosowane badanie diagnostyczne, które umożliwia lekarzom ocenę wielu narządów wewnętrznych i struktur w jamie brzusznej, w tym wątroby, trzustki, żołądka, jelit, nerek, pęcherza moczowego, a także tętnic i żył.

  Badanie USG jamy brzusznej jest wykorzystywane w celu diagnozowania różnych schorzeń i problemów z narządami wewnętrznymi w jamie brzusznej. Może pomóc w identyfikacji zmian guzowatych, kamieni w pęcherzu moczowym lub żółciowym, powiększenia narządów, ciekawych zmian w strukturze narządów, czy obecności płynów w jamie brzusznej.

  W większości przypadków badanie USG jamy brzusznej nie wymaga specjalnego przygotowania. Jednak w niektórych sytuacjach lekarz może zalecić pacjentowi, by nie jadł i nie pił przed badaniem, szczególnie w przypadku badań oceniających trzustkę lub pęcherzyk żółciowy.

  Badanie USG jest bezbolesne i przeprowadzane w warunkach ambulatoryjnych. Pacjent leży na stole, a technik medyczny nakłada na skórę żel, który pomaga w przewodzeniu fal dźwiękowych. Następnie technik używa sondy ultrasonograficznej, aby wizualizować narządy wewnętrzne. Sonda jest przesuwana po powierzchni brzucha, pozwalając na uzyskanie obrazów różnych struktur.

  pracownia RTG i USG Wągrowiec

  USG węzłów chłonnych

  Badanie USG węzłów chłonnych jest wykonywane w celu oceny stanu węzłów chłonnych w organizmie pacjenta. Może być stosowane w różnych przypadkach, w tym w diagnostyce i monitorowaniu zmian chłonnych związanych z infekcjami, nowotworami czy stanami zapalnymi.

  W większości przypadków badanie USG węzłów chłonnych nie wymaga specjalnego przygotowania. Pacjent może być proszony o odsłonięcie obszaru ciała, w którym znajdują się węzły chłonne, np. szyi, pach lub pachwiny, w zależności od obszaru badania.

  Podczas badania USG węzłów chłonnych, pacjent jest umieszczany w pozycji leżącej lub siedzącej, a technik medyczny lub lekarz radiolog nakłada na skórę żel i przesuwa sondę ultrasonograficzną po obszarze, gdzie znajdują się węzły chłonne. Fale ultradźwiękowe generowane przez sondę pozwalają na tworzenie obrazów w czasie rzeczywistym na monitorze.

  Wyniki badania USG węzłów chłonnych są oceniane przez lekarza radiologa lub specjalistę od ultrasonografii, który interpretuje obrazy i sporządza raport diagnostyczny. Lekarz kierujący pacjenta na badanie otrzymuje te wyniki, które są wykorzystywane do postawienia diagnozy lub oceny stanu zdrowia pacjenta.

  USG tarczycy

  Ultrasonografia tarczycy, zwana także USG tarczycy, to nieinwazyjne badanie obrazowe mające na celu ocenę struktury i rozmiaru tarczycy oraz identyfikację ewentualnych zmian lub guzów. Jest to powszechnie stosowane badanie diagnostyczne, które pomaga lekarzom w ocenie stanu tego ważnego narządu.

  Badanie USG tarczycy jest wykonywane w celu oceny stanu tarczycy oraz dla identyfikacji zmian strukturalnych w tym narządzie. Może być wykorzystywane w diagnostyce różnych schorzeń tarczycy, w tym guzków tarczycowych, wole, zapaleń czy zmian nowotworowych.

  W większości przypadków badanie USG tarczycy nie wymaga specjalnego przygotowania. Pacjent zazwyczaj jest proszony o odsłonięcie szyi, aby  lekarz mógł swobodnie przesuwać sondę ultrasonograficzną po skórze.

  Podczas badania USG tarczycy, pacjent leży na stole, a technik medyczny nakłada na szyję żel, który pomaga w przewodzeniu fal dźwiękowych. Następnie sonda ultrasonograficzna jest przesuwana po powierzchni skóry szyi w obszarze tarczycy. Dźwięki ultradźwiękowe generowane przez sondę pozwalają na tworzenie obrazów struktury tarczycy na monitorze.

  Wyniki badania USG tarczycy są oceniane przez lekarza radiologa lub specjalistę od ultrasonografii, który interpretuje obrazy i sporządza raport diagnostyczny. Lekarz kierujący pacjenta na badanie otrzymuje te wyniki, które są wykorzystywane do postawienia diagnozy lub oceny stanu tarczycy.

  Pracownia RTG i USG Wągrowiec

  Pracownia RTG i USG Wągrowiec wykonuje badania diagnostyczne pacjentom w każdym wieku.

  Pracownia RTG i USG Wągrowiec to badania na nowoczesnym sprzęcie diagnostycznym.

  W Medicus-Bonus Wągrowiec od ponad 30 lat leczymy pacjentów z całej Wielkopolski.

  lek. med. Janusz Mac

  RTG i USG

  dr n. med Krzysztof Galbas

  USG Doppler