Poradnik pacjenta Medicus-Bonus został stworzony z myślą o tym, by ułatwić Państwu poruszanie się w gęstej sieci przepisów regulujących pracę placówek opieki zdrowotnej.

Rejestracja

Rejestracja, to pierwszy krok, który należy wykonać, by spotkać się z lekarzem specjalistą. Przy rejestrowaniu pacjenta, składaniu wniosku o wydanie dokumentacji medycznej lub w innych sytuacjach wymagających potwierdzenia tożsamości pacjenta, lub osoby przez niego upoważnionej, placówka ma obowiązek potwierdzić, że dana osoba jest tą, za którą się podaje. W celu weryfikacji placówka ma prawo żądać od pacjenta lub osoby upoważnionej przez niego dokumentu tożsamości – dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu, legitymacji studenckiej lub innego dokumentu ze zdjęciem.

W Medicus-Bonus dokładamy wszelkich starań, by ułatwić pacjentom dostęp do opieki zdrowotnej, dlatego daliśmy Państwu kilka możliwych sposobów rejestracji.

Na wizytę u specjalisty można umówić się:

 • osobiście w rejestracji poradni specjalistycznej,
 • przez osobę trzecią – wymagane jest podanie dokładnie takich samych informacji jak podczas rejestracji osobistej,
 • telefonicznie – lista numerów do poszczególnych poradni znajduje się na naszej stronie internetowej,
 • mailowo – listę adresów mailowych można znaleźć na naszej stronie internetowej,
 • przez naszą stronę internetową – znajduje się na niej link przekierowujący do rejestracji.
poradnik pacjenta

Nie mamy możliwości rejestracji przez media społecznościowe oraz wyszukiwarkę google. Te platformy służą przekazywaniu informacji. Odpowiadamy przez nie na pytania dotyczące pracy placówek.

Poradnik pacjenta. Pierwsza wizyta

Zalecamy przyjście nieco wcześniej, gdyż przed pierwszą wizytą rejestratorka poprosi o podanie kilku niezbędnych informacji:

 • dokument potwierdzający tożsamość,
 • numer PESEL, adres zamieszkania,
 • numer telefonu,
 • w przypadku wizyt państwowych (NFZ) numer skierowania – koniecznych do wpisania na listę oczekujących.

W przypadku dzieci obowiązują podobne procedury – dodatkowo, jedynie opiekun prawny proszony jest o podanie kontaktu telefonicznego do siebie.

Godzina wizyty u lekarza specjalisty jest podana orientacyjnie. Czas trwania konsultacji jest trudny do przewidzenia.

Zgodnie z RODO wszystkie dane pacjentów są chronione i zabezpieczone w naszym systemie.

Posiadamy certyfikat ISO 9001, który gwarantuje, że wszelkie dane wrażliwe naszych pacjentów są właściwie zabezpieczone.

rejestracja

Kontynuacja leczenia

Terminy, w przypadku kontynuacji leczenia, ustalane są w rejestracji. Częstotliwość kolejnych wizyt zależna jest od stanu zdrowia pacjenta.

W przypadku, gdy lekarz nie wyznaczy terminu kolejnej wizyty, w okresie do dwóch lat od ostatniej, pacjent przyjmowany jest w ramach kontynuacji leczenia – na tyle, na ile pozwala grafik NFZ.

Po dwóch latach od ostatniej konsultacji pacjent przyjmowany jest już jako osoba zapisująca się do specjalisty po raz pierwszy.

Wizyty prywatne

Wizyty prywatne właściwie nazywane są wizytami komercyjnymi. Nie jest tu wymagane podczas rejestracji skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Czas oczekiwania na konsultację u lekarza specjalisty wynosi około dwóch tygodni. Termin ten jest orientacyjny i zależny od wielu zmiennych takich jak np. liczba dyżurów lekarza w danej placówce w miesiącu. W okresach świąteczno-wakacyjnych oczekiwanie może się nieco wydłużyć. W Medicus-Bonus dbamy o to, by pacjentów przyjmowali wypoczęci specjaliści.

Wizyty NFZ

Z wizyt w ramach NFZ skorzystać mogą wszystkie osoby ubezpieczone w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Dokładamy wszelkich starań, by pacjent jak najkrócej czekał na wizytę w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Przed rejestracją warto zajrzeć na strony NFZ – znajduje się tam aktualna informacja o czasie oczekiwania na wizytę u specjalisty. Pacjenci pragnący skorzystać szybko z porady, pomijając kolejki oczekujących, mogą skorzystać zarejestrować się do poradni w ramach przyjęć komercyjnych.

Skierowania na CITO – pilne

Takie skierowanie wypisuje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, kiedy podczas badania stwierdza, że konieczna jest konsultacja ze specjalistą. Wbrew powszechnej opinii, nie oznacza to jednak, że pacjent zostanie przyjęty w dniu zgłoszenia się do poradni specjalistycznej, a tym bardziej poza kolejką oczekujących tego dnia. Stąd też inaczej np. wygląda ścieżka leczenia chorego ze złamaną kończyną, porażeniem nerwu twarzowego, rwą kulszową, a inaczej takiego z wymagającym chirurgicznego usunięcia nagniotka. Skierowanie na CITO oznacza potrzebę szybszej konsultacji lub zabiegu w celu ulżenia pacjentowi w odczuwanym dyskomforcie.

W sytuacjach budzących wątpliwości ze strony rejestracji, ostateczną decyzję podejmuje lekarz specjalista w oparciu o aktualną wiedzę medyczną i stan zdrowia pacjenta.

Kolejka oczekujących dla przypadków, stabilnych, pilnych i nagłych

Jeśli stan pacjenta jest stabilny, wówczas zapisuje się go do kolejki według standardowych zasad. Dla transparentności procesu powstały i są na bieżąco uzupełniane listy oczekujących, które każdy może sprawdzić na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia.

W przypadku zaznaczenia przez lekarza na skierowaniu, że pacjent powinien zostać przyjęty w trybie pilnym, obowiązują podobne procedury jak w przypadkach stabilnych. Ważną różnicą jest jednak zasada, że dla pacjentów z tym skierowaniem kolejka nie powinna być tak samo długa lub dłuższa, niż dla stabilnych.

Pacjenci z przypadkami nagłymi, to tacy, u których wszelka zwłoka w leczeniu oznacza stan bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia. Te osoby przyjmowane są poza wszelką kolejnością.

prawa pacjenta

Pierwszeństwo w kolejce oczekujących nie oznacza, że pacjent od okienka rejestracji przechodzi prosto do gabinetu lekarza.

Zgodnie z przepisami taka osoba powinna zostać przyjęta tego samego dnia, z uszanowaniem pacjentów, którzy są zapisani na wcześniejsze godziny. W przypadku braku takiej możliwości, pacjent zostaje przyjęty zazwyczaj w ciągu siedmiu dni roboczych.

W przypadku braku możliwości przyjęcia, np., gdy lekarz tego dnia nie przyjmuje pacjentów, chory zostaje przyjęty w ciągu siedmiu dni roboczych.

kolejka NFZ

Kto ma pierwszeństwo w kolejce oczekujących?

Grupy pacjentów z pierwszeństwem w kolejce oczekujących

Pełna lista znajduje się na stronach NFZ oraz wersji drukowanej w rejestracji każdej poradni specjalistycznej. Można tam zawsze poprosić o „Nawigator Praw Pacjenta”.

 • zasłużeni, honorowi dawcy krwi;
 • zasłużeni dawcy przeszczepów;
 • inwalidzi wojskowi i wojenni;
 • kombatanci;
 • osoby nieletnie ze stwierdzonym upośledzeniem lub nieuleczalną, zagrażającą życiu chorobą powstałą w okresie prenatalnym lub podczas porodu.

Ważne, by w rejestracji okazać dokument uprawniający do przyjęcia poza kolejką.

Kto może zostać przyjęty do lekarza w ramach NFZ?

Korzystanie z usług państwowej opieki zdrowotnej jest przywilejem osób ubezpieczonych. Tak naprawdę zatem comiesięczne składki służą opłaceniu leczenia. Tym różni się opieka w ramach NFZ od komercyjnej. W przypadku tej drugiej pacjent uiszcza opłatę za leczenie bezpośrednio w dniu wizyty. Z takiej opieki lekarskiej mogą także korzystać chorzy bez ubezpieczenia zdrowotnego. Kto zatem ma prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych przez państwo?

 • Każdy, kto podlega obowiązkowi ubezpieczenia, a więc m.in. pracownik, przedsiębiorca, emeryt, rencista, bezrobotny zarejestrowany w Urzędzie Pracy.
 • Każdy, kto jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej i został zgłoszony do ubezpieczenia. Zazwyczaj odnosi się to do współmałżonka lub dziecka, które nie ukończyło jeszcze 18 lat – chyba, że dalej się uczy, wówczas okres ten wydłużony jest do 26 roku życia.

Pełna lista uprawnionych do korzystania z państwowej opieki zdrowotnej znajduje się na stronach NFZ oraz wersji drukowanej w rejestracji każdej poradni specjalistycznej. Można tam zawsze poprosić o „Nawigator Praw Pacjenta”.

Czy do każdej poradni specjalistycznej potrzene jest skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej?

Skierowania do poradni specjalistycznej od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej nie musi posiadać pacjent korzystający z usług komercyjnych. Jeśli chory potrzebuje konsultacji z lekarzem specjalistą w ramach NFZ wymagane jest skierowanie do większości z nich. Są jednak wyjątki. Nie jest wymagane skierowanie na leczenie w ramach państwowej opieki zdrowotnej do poradni:

 • ginekologiczno-położniczej;
 • onkologicznej;
 • psychiatrycznej;
 • dentystycznej;
 • wenerologicznej;
 • psychologicznej, psychoterapeutycznej lub środowiskowej dla dzieci i młodzieży.
skierowanie na wizyty prywatne

Czy lekarz przyjmujący w ramach wizyt komercyjnych może przepisywać recepty z refundacją i kierować na badania w ramach NFZ?

Przyjął się pogląd, że lekarze przyjmujący prywatnie nie wypisują recept z refundacją oraz nie kierują na badania finansowane przez państwo. Jest to jednak nie do końca zgodne z faktami. Lekarze przyjmujący w ramach wizyt prywatnych mogą wypisać receptę z refundacją oraz skierować do szpitala w ramach NFZ. Wszelkie inne zalecenia diagnostyczne pozostają płatne. Każdej osobie ubezpieczonej przysługują powyższe przywileje.

Zgodnie z przepisami lekarze podczas wizyt prywatnych nie mogą wypisywać darmowych recept osobom 65+.

Wszyscy nasi komercyjni pacjenci obligatoryjnie podlegają procesowi weryfikacji ubezpieczenia zdrowotnego

lekarz prywatnie

Jak długo ważne jest skierowanie do lekarza specjalisty oraz na badania specjalistyczne?

Dokument traci ważność z chwilą jego realizacji lub z chwilą ustania problemu zdrowotnego. Pacjent może zarejestrować się u lekarza specjalisty nawet po roku, pod warunkiem, że stosował się do zaleceń lekarza, ale leczenie nie przyniosło rezultatów

Jeśli pacjent zgłosi się po zbyt długim czasie, pracownicy poradni mają prawo odesłać go do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w celu ponownej weryfikacji skierowania.

W razie wątpliwości, bądź problemów odsyłamy do stron NFZ.

skierowanie na badanie

Jak długo ważne jest skierowanie do lekarza specjalisty oraz na badania specjalistyczne?

W przepisach odnoszących się do skierowań nie ma jasno podanych terminów ich ważności. Na stronach NFZ znajduje się jedynie informacja, że dokument jest tak długo ważny, jak długo istnieje problem zdrowotny. Dla przykładu pacjent zmagający się z chorobą przewodu pokarmowego, może zgłosić się na USG jamy brzusznej nawet po dwóch i więcej latach od momentu wypisania skierowania przez lekarza. Wystarczy, że przez cały ten okres przyjmował przepisane leki i stosował się do zaleceń lekarskich. W razie wątpliwości, bądź problemów odsyłamy do stron NFZ.

Dlaczego nie wszyscy lekarze specjaliści przyjmują dzieci?

Lekarze nie zawsze przyjmują dzieci, gdyż część chorób wymaga nieco innej, specjalistycznej wiedzy. Budowa dziecka jest inna od budowy dorosłego. W ciele 14-latka znajduje się np. około 270 kości, a dorosły ma ich około 206. Ludzki mózg swoją dojrzałość osiąga około 25 roku życia, co też sprawia, że psycholodzy, psychiatrzy i neurolodzy w przypadku dorosłych i dzieci stają wobec zupełnie innych wyzwań. Dla jak najwyższego poziomu diagnostyki oraz dobrania właściwego leczenia wielu lekarzy woli się zatem specjalizować w konkretnej grupie wiekowej swoich pacjentów.

dziecko u specjalisty

Jak przygotować się do wizyty u lekarza specjalisty?

Szykując się do wizyty u lekarza specjalisty warto poświęcić kilka chwil, by zapisać na kartce najważniejsze informacje. Im dokładniej przedstawiony zostanie problem, tym lekarz będzie mógł dobrać lepsze metody leczenia.

Sama wizyta u lekarza specjalisty może być dla Państwa stresująca. Nowa sytuacja, często nieznana twarz lekarza, obawa przed diagnozą i dalszym leczeniem – to wszystko nie wpływa pozytywnie na komfort psychiczny. Warto zatem wcześniej przygotować sobie ściągę, by podczas wizyty nie umknął żaden ważny szczegół.

Lekarz specjalista będzie chciał zapoznać się z ewentualną historią choroby. Najlepszy wgląd do niej będzie miał, jeśli pacjent przyniesie ze sobą dotychczasową dokumentację leczenia oraz, jeśli posiada, aktualne wyniki badań takich jak np. krew. Aby właściwie kontynuować leczenie będzie też potrzebował informacji o przyjmowanych lekach. Dotyczy to również suplementów i medykamentów przyjmowanych na inne choroby. Wiele leków wchodzi ze sobą w interakcje, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie, a nawet życie pacjenta, dlatego tak ważne jest, by lekarz posiadał całościową wiedzę.

Zachęcamy wszystkich pacjentów do wydrukowania sobie oraz uzupełnienia naszego przykładowego planu wizyty u lekarza.

wizyta u specjalisty

Jak wygląda wizyta u lekarza specjalisty?

Wizyta w poradni specjalistycznej niewiele różni się od tej, jaką pacjent odbywa u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. W pierwszej kolejności medyk zapoznaje się z dokumentacją medyczną. Następnie, w razie konieczności, przechodzi do badania chorego. Lekarze mają obowiązek informować pacjenta o wykonywanych w danym momencie zabiegach. Nasi specjaliści z reguły uprzedzają również czy badanie będzie bolesne. Na koniec wizyty lekarz omawia z pacjentem diagnozę oraz możliwe ścieżki leczenia. Należy pamiętać, że ostateczny jej wybór należy do chorego.

Jak ubrać się do lekarza?

Przede wszystkim wygodnie. Wizyty u niektórych specjalistów, takich jak np. ortopeda, flebolog, kardiolog, ginekolog, wymagają odsłonięcia nieco więcej. Radzimy ubrać się tak, by części ciała, które podczas wizyty będą eksponowane, można było bezproblemowo odsłonić. U kardiologa najlepiej sprawdzi się rozpinana koszula. Na wizyty u specjalistów, u których należy odsłonić dolne części ciała można na górę założyć dłuższe, luźne ubrania.

Przede wszystkim jednak warto pamiętać, że lekarz specjalista nigdy nie ocenia wyglądu chorego. W trakcie swojej praktyki przywykł do oglądania ciał i podchodzi do nich profesjonalnie i istotne dla niego są jedyne zmiany chorobowe.  Nie ma zatem czego się obawiać.

Czy należy przestrzegać specjalnej diety przed wizytą u lekarza specjalisty?

Do większości wykonywanych w Medicus-Bonus zabiegów pacjent nie musi się szczególnie przygotowywać. Nie jest też wymagana specjalistyczna dieta. Wyjątkiem jednak są takie badania jak np. USG jamy brzusznej, rektoskopia czy ansokopia. Jeśli konieczne jest szczególne przygotowanie się pacjenta do wizyty, wówczas zostaje on poinformowany przez lekarza, pielęgniarkę lub rejestratorkę.

dieta przed badaniem

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego zapewnia leczenie we wszystkich placówkach z logiem NFZ w zakresie niezbędnych z punktu widzenia medycznego świadczeń zdrowotnych. Decyduje o tym lekarz prowadzący. Posiadaczy Karty obowiązują takie same przepisy, jak osoby ubezpieczone w NFZ. Karta nie uprawnia do zabiegów planowanych, jak np. usunięcie zaćmy czy korekta powiek.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Dlaczego Twoja opinia jest dla nas ważna?

W Medicus-Bonus dokładamy wszelkich starań, by lekarze oraz personel pomocniczy świadczyli jak najwyższej jakości usługi. Niestety, jesteśmy tylko ludźmi i może się nam zdarzyć potknięcie. Co wówczas może zrobić pacjent.

W pierwszej kolejności zachęcamy do kontaktu z koordynatorką danej placówki. Jej dane są ogólnie dostępne na naszych stronach internetowych. Koordynatorka powinna znaleźć możliwe rozwiązania problemu.

Zachęcamy również do kontaktu z naszym działem marketingu: marketing@medicus-bonus.pl . Wspólnie postaramy się znaleźć najlepsze rozwiązanie.

Uwagi pacjentów są też dla nas bezcennymi informacjami. Dzięki nim możemy nieustannie pracować nad poniesieniem jakości naszych usług.

Zachęcamy też do dzielenia się pozytywnymi wrażeniami. To dla naszych pracowników największa nagroda za wykonywaną pracę. Można to zrobić kontaktując się z nami m.in. przez media społecznościowe lub opinie google. Za wszystkie pozostaniemy niezwykle wdzięczni i obiecujemy, że przekażemy je wszystkie właściwym odbiorcom.

opinie

Katarzyna Sikorska-Ancan

Koordynator placówki Medicus-Bonus

w Murowanej Goślinie